Sexting anba lalwa a nan Scotland

"Sexting" se pa yon tèm legal. Sexting se "oto-pwodwi materyèl seksyèlman klè"Te pote soti sitou atravè smartphones. Koulye a, nan konpòtman "sexting" divès kalite nan Scotland ta ka pouswiv anba youn nan anpil lwa e li se yon pwoblèm konplèks. Seksyon lwa ki anwo yo se prensipal yo ke pwosekitè yo ka itilize. Kèlkeswa sa nou rele li, 'sexting' se yon aktivite endikap pami timoun ak granmoun sanble. Jis paske yon timoun konsanti fè oswa voye yon imaj, pa fè li legal. Cyber ​​ki pèmèt krim se youn nan sektè k ap grandi pi rapid nan krim jodi a.

Ofans lan nan asèlman se antre nan yon kou nan kondwit ak entansyon an nan sa ki lakòz laperèz ak alam. Tout oswa yon pati nan kou sa a konduit ka pa telefòn mobil oswa lè l sèvi avèk sit medya sosyal ak pibliye materyèl sou moun sa a.Li ap vin de pli zan pli komen pami timoun yo. Li pa fè referans sèlman ak asèlman an pèsòn.

CEO nou an, Mary Sharpe, se yon manm nan fakilte a nan defansè ak nan kolèj jistis la. Li gen eksperyans nan lwa kriminèl sou tou de lajistis ak defans yo. Mary Sharpe se kounye a sou lis la ki pa pratike pandan ke li te enplike nan charite a. Li kontan pale ak paran yo, lekòl yo ak lòt òganizasyon an jeneral sou enplikasyon pratik nan yon bwòs ak lwa a alantou pònografi ki gen rapò ak ofans seksyèl. Li pa yo pral kapab bay konsèy legal pou ka espesifik.

Lwa kriminèl nan Scotland diferan ak lwa a nan Angletè ak Wales ak Northern Ireland. Gade sa atik sou sitiyasyon an la ansanm ak nou an paj sou li. Ofisye lalwa trete plent sou sa akademik yo ak jounalis yo rele "sexting" tankou nenpòt lòt krim potansyèl yo. Yo fè sa sou yon baz endividyèl. Timoun ki poko gen 16 an pral jeneralman refere yo bay Sistèm Odyans Timoun yo. Nan evènman an nan ofans grav tankou vyòl, timoun ki poko gen 16 ane ka fè fas ak nan sistèm jistis kriminèl la nan Tribinal la High of Jidisyè.

Si yo kondane pou yon zak seksyèl, ranje a nan fraz yo lajè. Yo pral enkli notifikasyon sou Rejis Delenkan Sèks pou ane sa yo 16 ak plis trete nan tribinal yo kriminèl.

Pou timoun ki poko gen 16 an, ofans seksyèl yo pral trete kòm yon "kondanasyon" pou rezon Reyabilitasyon Lwa Delenkan 1974 men yo pa rele sa nan Sistèm Odyans Timoun yo. Anba nouvo an Divilgasyon (Scotland) Lwa 2020, jèn yo pa pral jeneralman oblije divilge ofans sa yo lè y ap aplike pou yon travay sof si yo vle travay avèk gwoup vilnerab ki gen ladan timoun yo. Nan ka sa a ofans seksyèl yo ka mansyone nan yon sètifika divilgasyon. Paran yo ta dwe chèche konsèy legal sou nouvo dispozisyon sa yo.

Enpak la pratik nan yon ofans seksyèl sou travay, lavi sosyal ak vwayaj pou yon moun ki poko gen, ak plis pase 16, yo enpòtan ak ti kras konprann. Isit la se yon ka soti nan 2021 lè yo te refize apèl la pa yon jèn elèv lalwa Edinburgh pou fè non li retire nan lis timoun yo pou ofans seksyèl lè li te yon jèn tinedjè.

Soti nan rapò ka a: "Pousuiv la te kondane pou twa ofans anba Ofans seksyèl (Scotland) Lwa 2009 nan mwa Oktòb 2018. Ofans yo te lajman menm jan an detay, ki enplike pousuiv la mete men l 'sou tete, janm, ak pati jenital yo sou rad yo, epi yo te komèt kont twa plent jèn adolesan. Nan moman ofans yo, moun ki pote plent yo te gen laj ant 13 ak 16 ak pouswiv la te gen laj ant 14 ak 16. Ofans yo te fèt nan plas piblik yo epi yo te dekri tankou ki enplike eleman nan "pouvwa, kontwòl, ak konpòtman manipilatif". "

Malgre ke ka sa a pa te enplike yon ofans sexting, enkyetid yo menm sou pouvwa, kontwòl ak manipilasyon ka aplike nan ka kontrent sexting tou.

An jeneral, kondanasyon timoun yo, ki gen ladan zafè ki trete nan sistèm odyans timoun yo, p ap divilge otomatikman bay patwon potansyèl yo epi yo pral kalifye pou revizyon endepandan nan Tribinal Cherif la Pwosedi lèt sa a ap gen plis chans pou pwòp depans jenn moun lan.

Kòm entimidasyon ak asèlman seksyèl vin pi répandus, otorite pouswit jidisyè yo ap pran yon apwòch pi aktif. Pwofesè yo, paran yo ak timoun yo bezwen enfòme tèt yo sou risk ki genyen nan. Zanmi ki pataje imaj endesan yo te resevwa nan men lòt moun ka pouswiv yo tou.

Fondasyon Reward te devlope plan leson pou lekòl yo sou lwa nan domèn sa a. Si w enterese, tanpri kontakte CEO nou an nan mary@rewardfoundation.org pou plis enfòmasyon.

Sa a se yon gid jeneral nan lwa a epi yo pa konstitye konsèy legal.