Kadejak ak pònografi

adminaccount888 Dènye Nouvèl

The Nine dènyèman te envite Mary Sharpe nan pwogram nan pou gade pi pwofondman nan lyen ki genyen ant vyòl ak kilti pònografi. Apre yon entèvyou ak Zara McDermott, Mary te rantre nan Rebecca Curran pou eksplore sijè sa a difisil.

"Okenn timoun 12 zan pa ta dwe gen nan yon pozisyon kote yo ap fè presyon sou yo pou fè sèks ak toutouni nan men yon ti gason 12 zan. Mwen pa ka mete aksan sou sa ase."

Zara McDermott

Dokimantè BBC III "Dekouvwi Kilti Vyòl" akomode pa modèl ak ansyen Lanmou Island Patisipan Zara McDermott se te youn nan pi bon ilistrasyon resan yo sou ki jan kilti pònografi ap afekte jèn yo jodi a. Li te gen ladann egzanp ki soti nan sexting coercitive nan trangle seksyèl ak vyòl tèt li. Li te montre ki jan jèn yo santi yo konfonn sou fason yo kominike youn ak lòt nan yon fason afèktueu men an sekirite. Zara te montre tou ki jan pònografi te ale nan fòme konpòtman ak atant jèn yo jodi a.

Dokimantè a montre kilti kilti sexting totalman gaye nan lekòl segondè. Li sijere prèske tout ti gason ap gade pònografi ak diskite sou li. Lè sa a, anpil nan yo agresif chèche foto toutouni, li di bagay tankou "sa yo se pozisyon yo ou pral fè". Jènfi yo te di tou mesye yo te gen estanda ireyèl nan bote. Yo atann yo aske jènfi yo “yo san cheve, yo piti epi yo vle gen gwo sen ak gwo boum.” Mete tou senpleman, vyòl ak pònografi yo lye.

Agresyon seksyèl

Elèv ki nan dokimantè a te sigjere ke se souvan mesye yo bèl ki vire yo byen seksyèlman agresif. Lòt elèv yo pa kwè ke ti gason popilè sa yo ta ka fè vyolans yo swadizan te fè a epi blame ti fi a. "Li tèlman bèl," ke "se tout manti, li te vle li!" Nou konnen sa a se anpil nan istwa nou te tande nan men pwofesè fè fas ak pwoblèm sa yo nan lekòl nan Scotland.

Li patikilyèman difisil pou lidè lekòl yo konnen ki jan yo jere akizasyon atak seksyèl nan lekòl la. Èske yo voye toulede elèv ki enplike yo lakay yo pandan yon ankèt ap fèt, menm si sa pran plizyè mwa? Èske yo voye swadizan malfektè a lakay ou? Lidè lekòl yo gen non sèlman yon devwa pou pwoteje elèv yo, men tou anba yon devwa pou edike e si sa vle di bay ekolaj prive pou yon elèv oswa plis pase youn nan kay la ki ka vin trè chè apre yon tan pou otorite lokal yo. Envestigasyon lapolis ak sèvis lajistis yo ka pran plizyè mwa pou yo fini.  

Presyon pou retire akizasyon yo

Nou te tande istwa sou, pa egzanp, yon jèn fi ki te rapòte ke yo te vyole yo te mete presyon nan men lòt elèv yo retire akizasyon yo paske yo te konsekans kriminèl enpòtan pou otè krim lan. Nan yon ka, plis akizasyon vyòl menm jenn gason an te fè sou lòt elèv yo. Sepandan, paske li te yon zetwal espò popilè nan lekòl la, lòt elèv yo te vle l 'tounen. Yo kondane plenyen an.

Ki jan lidè lekòl yo ak pwofesè yo pran swen konsekans sante mantal yon moun ki te atake seksyèlman? Gen gwo pwoblèm lè viktim nan dwe nan menm sal klas la oswa anviwònman lekòl la ak moun ki fèk atake yo seksyèlman. Lekòl yo gen yon travay difisil pou eseye balanse dwa tout moun ki konsène yo. Yo bezwen otan sipò nan men gouvènman an ke posib.

Verifikasyon laj nesesè

Gouvènman UK a rate yon opòtinite kle pou ede diminye aksè nan pònografi lè timoun yo te ranvwaye lejislasyon verifikasyon laj pou pònografi. Se te yon opòtinite pou kraze sik vyòl ak pònografi. Sa a te nan Pati 3 nan Lwa sou Ekonomi Dijital 2017 la. Yo te fè li nan kous eleksyon jeneral la an 2019. Kòmantatè ki toupre No 10 te di se te yon desizyon ki soti nan No 10 li menm yo pa aplike lejislasyon enpòtan sa a. Desizyon an te gen rapò ak laperèz pou gason adilt yo te enkonvenyan pou kèk moman pou pwouve ke yo gen plis pase 18 ane lè yo te jwenn aksè nan pònografi yo e ke sa ta lakòz yo pa vote pou Konsèvatè yo nan eleksyon jeneral yo.

Kilti pònografi byen anrasinen epi pònografi hardcore disponib gratis sou chak telefòn. Li bezwen yon repons nivo gouvènman an pou abòde mal ke dokimantè sa a te mete aksan sou. Mal yo mansyone yo se sèlman pwent iceberg la. Dokiman sante fizik ak mantal dokimante yo anpil. Konsa tou kòm enpak yo sou relasyon yo, sou nivo edikasyon ak sou krim.

Navige adolesans

Adolesans se etap devlopman ki pi difisil pou pifò moun. Nou eseye navige soti nan sekirite yon fanmi nan mond adilt la kòm yon èt endepandan. Si kilti pònografi yo fòme jèn yo pou yo konpòte yo nan fason seksyèl ekzajere, kèk ladan yo danjere e ilegal, sa vle di nou tout dwe toujou pi vijilan nan edike ak pwoteje lòt jèn yo nan moman sa a nan lavi yo.

Nou konnen nan lekòl nou te vizite kòm yon pati nan travay nou nan The Reward Foundation ke sexting koercitive anpil anpil. Nou konnen tou ke nouvo anfaz sou konsantman nan leson PSHE nan lekòl yo byenke enpòtan, se ensifizan pou fè fas ak enpak kilti pònografi an antye. Mwatye nan jèn ki gen yon pwoblèm pònografi se jenn fi. Pou jèn sa yo konsantman nan kontèks moun-a-moun se mwens enpòtan.

Anseye elèv yo sou enpak pònografi sou sèvo sansib yo devlope enpòtan anpil. Nou leson gratis sou sexting ak pònografi entènèt bay pwofesè yo ak elèv yo zouti enpòtan. Yo ede elèv yo mennen ankèt sou fason pònografi ka afekte yo. Lè sa a, yo sèvi ak eseye ak teste fason pou travay pou kontrekare domaj pònografi. Konsa, timoun nou yo ka nan yon pi bon pozisyon pou yo pran plezi nan devlope relasyon ki an sante, ki an sekirite e ki renmen lè yo gen ase matirite pou yo fè sa.  

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Pataje atik sa a