Fondasyon rekonpans lan pa ofri terapi tèt li. Sepandan, yo souvan mande nou konsèy. Pou sa, nou kontan nan blog envite sa a pou nou prezante disip nou yo Pivotal Recovery, yon pwogram oto-éd ki efikas pou fè sèks ak pònografi.

"Jis yon gwo mèsi pou, nan okenn tèm ensèten, sove lavi m '! Kou sa a se enkwayab. Apwòch sistematik li pran, jou an jou, ti pa ti kras, adrese chak ak tout aspè nan lavi mwen ki te kenbe m 'deprime ak nan dejwe. Wow! Nan tout lavi mwen mwen pa janm gen plis kè kontan. Epi sa a se pa sèlman yon lin de myèl apre adiksyon-fimen, li se yon nivo nan konfyans epi yo pa santi enkyetid sou tèt mwen - ke yo te dekontrakte nan konnen ke mwen pral pran bon desizyon yo. Lè m konnen si m janm fè yon repitasyon, m ap toujou tounen kote m ye kounye a. Mwen p'ap janm pase anpil ane ankò nan eta terib sa a." (Kliyan satisfè).

Syans lan

Depi entwodiksyon Twoub Konpòtman seksyèl Konpulsif (CSBD) nan onzyèm revizyon Klasifikasyon Entènasyonal Maladi Òganizasyon Mondyal Lasante (ICD-11) nan 2019, te gen yon ogmantasyon nan rechèch sou sijè sa a. La Sondaj Entènasyonal Sèks te gade prévalence de CSBD nan plis pase 40 peyi nan 2021 e li te jwenn ke 5% nan patisipan yo te satisfè kritè yo pou yo gen gwo risk pou yo devlope CSBD, yon pousantaj menm jan ak lòt, plis rekonèt maladi sikyatrik. Malerezman, sèlman 14% te chèche èd pou konpòtman yo ak anpil moun te site stigma sosyal ak wont kòm yon baryè prensipal pou jwenn aksè nan tretman an.

Enpak sa a sou sante mantal ak byennèt se prejidis kòm sondaj yo montre anpil moun soufri an silans ak santiman depresyon, enkyetid, ak panse swisid. Stigma ak wont fè li patikilyèman difisil pou jwenn aksè nan terapi tradisyonèl, kit an pèsòn oswa sou entènèt, menm si finans pèmèt. Se konsa, oto-gide, entèvansyon sou entènèt ki fasil ak anonim jwenn aksè, ak echèl pou kenbe pri ki ba oswa ki pa gen, ta ka pou kèk, opsyon tretman an chwa. Rechèch sou lòt depandans sou entènèt te mete aksan sou sa a.

Ki jan Pivotal Recovery travay?

Pivotal Recovery se yon konpayi enterè kominotè san bi likratif, ki te fonde pou bay resous ki ba pri pou moun ki gen konpòtman seksyèl konpulsif, itilizasyon pònografi ki gen pwoblèm ak dejwe sèks oswa pònografi. Ki baze sou plis pase yon deseni rechèch ak eksperyans terapetik ak dè milye de gason ak fanm, Pivotal Recovery se yon kou 60 jou, gide pwofesyonèl ki konsiste de yon podcast chak jou ak yon liv entèaktif. Ou ka jwenn li atravè nenpòt aparèy ki pèmèt entènèt oswa atravè IOS ak Android Pivotal App. Doktè Paula Hall te kreye epi ekri l, ki te ede plizyè milye moun nan rekiperasyon grasa travay li nan Laurel Center ak liv li yo.

Etid Pilòt

Yon etid pilòt te antreprann ak Leeds Trinity University dènyèman te fini ak rezilta konplè yo pral pibliye byento. Pandan ke kèk detay nan etid la rete konfidansyèl nan moman sa a, done émergentes yo montre ke kou Rekiperasyon Pivotal la efikas non sèlman nan diminye konpòtman yo vle, men tou nan amelyore byennèt emosyonèl. Plis pase 85% nan patisipan yo rapòte yon rediksyon nan konpòtman endezirab apre yo fin fini kou a ak plis pase 75% rapòte amelyorasyon nan santiman yo nan depresyon. Anplis de sa, konpare ak lòt pwogram oto-èd sou entènèt, kou Pivotal Recovery la te fè byen an tèm de angajman ak pousantaj fini.

Te deja gen sipò pou pwogram nan ki gen ladan patenarya ak Relate UK ak Northern Ireland ak University of Birmingham Student Counseling Service. Sipò pou Pivotal Recovery kontinye ap grandi pandan y ap travay ansanm ak pwofesyonèl, òganizasyon san pwofi, ak òganizasyon edikasyon atravè peyi a. Pou plis enfòmasyon sou opòtinite patenarya, tanpri imèl [imèl pwoteje].

Temwayaj

“Konseye mwen an te mete m nan kou a, e sa te fè yon gwo diferans pou mwen. Mwen sispann tout aji e mwen gen konfyans ke mwen pral kontinye nan rekiperasyon ak gen yon maryaj kè kontan."

"Mwen swete mwen te okouran de kou sa a apeprè 3 zan de sa. Li te santi tankou lavi m 'te yon tèt ak te gen moso ki manke paske mwen pa t' konprann poukisa mwen te vin tèlman dejwe. Sa a te lakòz yon bagay ki te kraze fanmi mwen, e mwen te pèdi anpil zanmi. Koulye a, mwen konprann ki jan divès chòk nan lavi m 'alimente dejwe mwen epi mwen santi mwen kapab eksplike sa a san yo pa fè eskiz pou aksyon mwen yo. Mwen kounye a pi plis okouran de deklanche ak sa pou m fè. Mèsi."

 "Menm si ou santi pa gen okenn espwa pou ou - gen. Kou sa a pral ede w epi ba w espwa. Li te sove m '. Mwen te lite ak adiksyon pou pi lontan pase mwen vle admèt, men kou sa a te fè tout diferans lan kote anpil lòt pa fè sa."

Pou aprann plis sou Pivotal Recovery, vizite sit entènèt la www.pivotalrecovery.org.