Filipin

Filipin fondasyon rekonpans lan

Nan dat 18 me 2021, Sena Filipin yo te apwouve inanimman yon twazyèm ak dènye lekti yon bòdwo. Li ap chèche ranfòse pwoteksyon kont abi seksyèl sou entènèt ak eksplwatasyon timoun yo.

Pwoteksyon Espesyal Pwoteksyon kont Abi Seksyèl sou Entènèt ak Eksplwatasyon Timoun yo te patwone pa Senatè Risa Hontiveros ki prezidan komite sou fanm yo.

Yo pral soumèt mezi pwopoze a kounye a bay Chanm Reprezantan an. Apati mitan mwa septanm 2021, Chanm Reprezantan an pa t konsidere pwojè lwa a.

Si pwojè lwa a adopte, founisè sèvis entènèt yo ta gen nouvo devwa. Yo ta oblije "avi Polis Nasyonal Filipin oswa Biwo Nasyonal Envestigasyon an nan karant-uit èdtan apre yo resevwa enfòmasyon ke nenpòt fòm abi seksyèl oswa eksplwatasyon timoun yo ap komèt lè l sèvi avèk sèvè oswa etablisman li yo."

Pandan se tan, konpayi medya sosyal yo ta oblije "devlope ak adopte yon seri sistèm ak pwosedi pou anpeche, bloke, detekte ak rapòte Abi Seksyèl sou Entènèt ak Eksplwatasyon Timoun ki komèt nan platfòm yo."

Nouvo Lejislasyon

Jounal pwopoze lejislasyon an tou entèdi antre nan delenkan seksyèl kondane nan peyi a. Li mande pou otorite yo kreye epi kenbe yon rejis delenkan seksyèl sou entènèt.

SEKSYON 33 nan Pwojè lwa a pale sou pwotokòl Verifikasyon Laj.

“Tout founisè kontni adilt sou entènèt yo dwe oblije adopte yon pwosesis verifikasyon laj anonim anvan yo bay aksè a kontni adilt. Pa pita pase yon ane apre lwa sa a, Komisyon Nasyonal Telekominikasyon an dwe konplete yon etid politik sou kontwòl laj verifikasyon ak pwotokòl pa entèmedyè entènèt, ki ka mete an plas pou anpeche timoun yo aksè nan materyèl pònografik. Règ ak règleman sa yo ki gouvène adopsyon yon pwosesis verifikasyon laj anonim dwe pibliye pa pita pase dizwit mwa apre pasaj Lwa sa a.”

Yon rechèch Google resan pou enfòmasyon sou verifikasyon laj nan Filipin yo te pwodwi rezilta enteresan. Anons ki te akonpaye rezilta rechèch yo se te yon "ki moun ki" nan konpayi prensipal yo ki bay sistèm verifikasyon laj yo. Sètènman, chak nan yo espere ak kwè ke verifikasyon laj pou pònografi ka vin yon reyalite nan fiti prè. Filipin yo pral bay endistri verifikasyon laj yon nouvo mache solid.