Rekonpanse Nouvèl

Non 18 pandan ete 2023

Bonjou, tout moun, akeyi nan edisyon Nouvèl rekonpanse ete 2023 la.

Nou gen yon gwo anons pou nou fè: Fondasyon Rewards fè patenarya ak Royal College of General Practitioners pou pwodui premye kou pwofesyonèl sou entènèt sou malfonksyònman seksyèl ak pònografi nan mond lan. Li disponib kounye a. Gade anba a pou plis detay.

Pwen Enpòtan nou an sou rechèch pote yon revizyon nan rechèch ki soti nan 42 peyi sou twoub konpòtman seksyèl konpulsif ansanm ak yon papye ki bay yon konpreyansyon pi klè sou dejwe seksyèl.

Pou kenbe konesans nou fre, ekip TRF a ale Incheon nan Kore di Sid nan mwa Out pou patisipe nan Konferans Entènasyonal sou Depandans Konpòtman.

Kòm yon pati nan devouman nou kenbe ou enfòme, nou rekòmande yon seri briyan nan podcasts gratis pa yon pwofesè ki gen don ak nerosyantifik, Dr Andrew Huberman nan Stanford University Medical School.

Jwi solèy la epi si ou gen chans, konekte pi souvan ak moun reyèl nan lavi reyèl.

Pi cho volonte,

Mary Sharpe, CEO


Disfonksyon seksyèl ak pònografi

Rekonpans Fondasyon Logo RCGP

Kou sou entènèt ki akredite RCGP sa a pou swen sante ak lòt pwofesyonèl se premye nan mond lan pou swen sante ak lòt pwofesyonèl sou malfonksyònman seksyèl ak pònografi. Gen 8 modil entèaktif.

Li te devlope pa ekip TRF a pandan tan CEO a kòm yon etidyan vizitè nan University of Cambridge. Nou itilize tèm "malfonksyònman" nan yon sans laj. Kou a baze sou prèv epi li pa montre pònografi.

Rankontre ekspè yo
Ekspè Fondasyon rekonpans yo

Ou pral aprann nan men ekspè nan domèn nan pou ba ou konfyans pou poze kesyon ki apwopriye epi ofri dènye opsyon tretman pou kliyan, pasyan oswa itilizatè sèvis yo.

 Ki sa ki nan kou a?

Gen 8 modil entèaktif

  • Basics yo - enpak pònografi sou sèvo a
  • Zouti depistaj pou twoub konpòtman seksyèl konpulsif ak malfonksyònman seksyèl
  • Malfonksyònman seksyèl nan gason ki itilizatè pònografi
  • Disfonksyon seksyèl nan fanm ki sèvi ak pònografi
  • Itilizasyon pònografi nan koup ki estab
  • Pònografi ak vyolans patnè entim
  • Pònografi ak adolesan
  • Tretman opsyon

Aprann plis sou kou a isit la.

Entwodiksyon pri:  £120.00. Enskri isit la. Tanpri gaye pawòl la.


Pwen enpòtan sou rechèch

Rechèch wi oke

Nan edisyon Nouvèl rekonpanse sa a, nou prezante de gwo rechèch. Premye a se yon etap enpòtan, rapò sou pwojè a pran syans nan CSBD mondyal. Li te gen kontribisyon nan 71 otè diferan. Dezyèm nan wè Pwofesè Fred Toates nan Open University demontre reyalite a nan dejwe sèks.

Twoub konpòtman seksyèl konpulsif nan 42 peyi: Apèsi nan Sondaj Entènasyonal Sèks ak entwodiksyon zouti evalyasyon estanda.

Abstrè

Malgre enklizyon li nan 11yèm revizyon Klasifikasyon Entènasyonal Maladi a, gen yon mank vityèl nan bon jan kalite prèv syantifik sou twoub konpòtman seksyèl konpulsif (CSBD), espesyalman nan popilasyon ki pa reprezante e ki pa sèvi yo. Se poutèt sa, nou egzamine konplè CSBD atravè 42 peyi, sèks, ak oryantasyon seksyèl, epi nou valide vèsyon orijinal (CSBD-19) ak vèsyon kout (CSBD-7) nan Echèl Twoub Konpòtman Seksyèl Konpulsif la pou bay estanda, eta-of-the-. zouti tès depistaj atizay pou rechèch ak pratik klinik.

Metòd

Sèvi ak done ki soti nan Sondaj Entènasyonal Sèks (N = 82,243; Maj = 32.39 ane, SD = 12.52), nou evalye pwopriyete sikometrik CSBD-19 ak CSBD-7 epi konpare CSBD atravè 42 peyi, twa sèks, uit oryantasyon seksyèl, ak moun ki gen risk ki ba ak gwo risk pou yo fè eksperyans CSBD.

rezilta

Yon total de 4.8% nan patisipan yo te nan gwo risk pou yo fè eksperyans CSBD. Yo te obsève diferans ki baze sou peyi ak sèks, pandan ke pa gen okenn diferans ki baze sou oryantasyon seksyèl ki te prezan nan nivo CSBD. Se sèlman 14% nan moun ki gen CSBD te janm chèche tretman pou maladi sa a, ak yon lòt 33% pa ​​te chèche tretman akòz divès rezon. Tou de vèsyon echèl la demontre ekselan validite ak fyab.

Diskisyon ak Konklizyon

Etid sa a kontribye nan yon pi bon konpreyansyon sou CSBD nan popilasyon ki pa reprezante e ki pa sèvi yo epi li fasilite idantifikasyon li nan divès popilasyon lè li bay zouti tès depistaj ki baze sou ICD-11 ki aksesib gratis nan 26 lang. Konklizyon yo ka sèvi tou kòm yon blòk esansyèl pou ankouraje rechèch sou prèv ki baze sou, prevansyon kiltirèl sansib ak estrateji entèvansyon pou CSBD ki kounye a manke nan literati a.

Sitasyon: Bőthe, B., Koós, M., Nagy, L., Kraus, SW, Demetrovics, Z., Potenza, MN, Michaud, A., Ballester-Arnal, R., Batthyány, D., Bergeron, S. ak Billieux, J., 2023. Twoub konpulsif konpòtman seksyèl nan 42 peyi: Insights from the International Sex Survey ak entwodiksyon de zouti evalyasyon estanda. Journal of Behavioral Addictions.

Pwofesè Fred Toates

Li papye enpòtan sa a pa Pwofesè Fred Toates, "Yon modèl motivasyon nan dejwe sèks"

Mete aksan sou: "Eskisyon kritik yo sou nosyon sèks kòm dejwe revele yo pa valab."

Abstrè

Yo prezante yon modèl entegre nan dejwe seksyèl, ki enplike yon konbinezon de modèl ki baze sou (i) teyori motivasyon ankourajman ak (ii) òganizasyon an doub nan kontwòl konpòtman an. Modèl la gen rapò ak agiman kontinyèl sou validite nosyon dejwe lè yo aplike nan konpòtman seksyèl. Li sigjere ke prèv la fòtman favorize viabilite nan yon modèl dejwe sèks.

Yo obsève resanblans fò ak dejwe klasik nan dwòg difisil ak karakteristik yo ka pi byen konprann avèk èd nan modèl la. Men sa yo enkli tolerans, eskalade ak sentòm retrè. Yo diskite ke lòt kandida pou kontablite pou fenomèn yo, tankou konpòtman obsession-konpulsif, kontwòl enpilsyon defo, kondwi segondè ak ipèseksyalite pa anfòm prèv la. Wòl dopamine se santral nan modèl la. Yo montre enpòtans modèl la nan estrès, abi, devlopman, sikopati, fantezi, diferans sèks, sikoloji evolisyonè ak entèraksyon ak pran dwòg.

Sitasyon: Toates, F., 2022. Yon modèl motivasyon nan dejwe sèks–Pertinence nan konfli a sou konsèp la. Neurosyans & Byobehavioral Reviews, p.104872.


TRF pou pale nan Kore di Sid nan konferans ICBA 2023

Songdo Convensia Kore di Sid

Nan mwa Out 2023, TRF pral prezante nan 8yèm Konferans Entènasyonal sou Depandans Konpòtman an nan Incheon, Kore di Sid. PDG nou an, Mary Sharpe, ak Prezidan, Doktè Darryl Mead, pral ofri de papye ansanm.

Premye: Enplikasyon sante mondyal twoub konpòtman seksyèl konpulsif

Papye sa a pral ede kòmanse yon konvèsasyon ki lye ak gwo kantite moun k ap konsome pònografi sou entènèt ak enplikasyon potansyèl li pou swen sante nan pwochen deseni yo.

Dezyèmman: Ogmante konsyantizasyon sou depandans konpòtman pami pwofesyonèl: yon etid ka ki pa pou pwofi

Isit la nou pral diskite sou apwòch yo pran pa edikasyon charite, The Reward Foundation, nan nèf dènye ane yo ede swen sante, legal, edikasyon ak lòt pwofesyonèl konprann poukisa aprann sou adiksyon konpòtman ka gen yon wòl enpòtan nan travay yo.

Kopi prezantasyon nou yo ta dwe parèt sou sitwèb The Reward Foundation nan kòmansman mwa septanm nan.


Podcast Sante Rekòmande pou 2023

Andrew Huberman Laboratwa

Nou rekòmande pou podcasts ki te pibliye pa yon neurosyantifik zanmitay ak trè ka gade Stanford University, Dr Andrew Huberman. Yo rele podcasts laboratwa Huberman epi yo disponib gratis sou YouTube ak nan hubermanlab.com. Chita pale yo apwopriye pou moun pwofàn ki gen ti konesans sou syans. Yo itilize ekspè yo pou kouvri kijan sèvo a ap travay konsènan konpòtman motivasyon ak dejwe. Yo tou entérésan pou moun ki gen plis konesans pwofondè. Yo bay rechèch ki enpòtan pou chak epizòd.

Yon sèl ki pi resan an, Dr Robert Malenka: Ki jan sikwi rekonpans ou yo kondwi chwa w yo kouvri zòn santral nou an nan enterè, sistèm nan rekonpans, ansanm ak yon lòt zòn émergentes nan etid, maladi otis spectre. Nou etabli The Reward Foundation pou ede moun konprann kijan sikui rekonpans yo kondwi konpòtman nou. Nan lòt edisyon Dr Huberman te kouvri tou pònografi. Kijan Dejwe Pornografi Detwi sèvo Gason yo ak relasyon amoure nan Syans Lanmou, Dezi, ak Atachman.

Tanpri swiv nou sou Twitter pou mizajou regilye pandan 2023.