Lanmou, Sèks, Entènèt ak LwaLanmou, Sèks, Entènèt ak Lwa

Renmen, sèks, entènèt la ak lwa a ka kominike nan fason konplèks. Fondasyon an rekonpans ka ede w konprann sa lalwa vle di pou oumenm ak fanmi ou.

Anba a jwi diskou TEDx sa a, Sèks, Pònografi ak virilite pa pwofesè lalwa Ameriken ak manman, Warren Binford ki rantre nan pwen yo.

Teknoloji fè kreyasyon an ak transmisyon nan imaj eksite seksyèl disponib nan nenpòt moun ki gen yon smartphone, ki gen ladan nenpòt timoun. Ogmantasyon nan rapò krim sèks ak 'apwòch zewo tolerans' pa lapolis ak sèvis pouswit la te lakòz yon kantite dosye ka ke yo te pouswiv. Abi seksyèl timoun-sou-timoun se patikilyèman wo.

Nan UK a, yon moun ki posede imaj seksyèlman eksitan timoun yo (nenpòt moun ki poko gen 18 an) ka chaje avèk yon ofans seksyèl. Sa a gen ladan nan yon fen nan spectre an, granmoun motive chache kontak seksyèl ak timoun nan adolesan fè ak voye toutouni oswa semi-toutouni 'selfies' nan enterè renmen potansyèl, ak posesyon yo nan imaj sa yo.

Nan seksyon sa a sou lwa a Fondasyon an rekonpans eksplore pwoblèm sa yo:

Nou bay tou yon seri de Resous pou sipòte konpreyansyon ou sou pwoblèm sa yo.

Sa a se yon gid jeneral nan lwa a epi yo pa konstitye konsèy legal.