Corporate Fòmasyon arasman seksyèl

"Lidè biznis yo dwe pwouve ke yo ap pran aksyon sou fini arasman seksyèl" deklare egalite ak Dwa Komisyon an.

Eske'w te Konnen…?

... ki regilye gade nan pònografi entènèt fòtman lye nan konpòtman sexist ak misogynist? Dis pousan nan gason granmoun nan UK a admèt yo sèvi ak Hardcore entènèt pònografi nan travay. Kontrèman ak yon maladi alkòl oswa dwòg, konpulsif seksyèl konpòtman se pi difisil nan plas men efè li yo pa mwens danjere. Gason ki pi piti yo patikilyèman vilnerab a itilizasyon konpulsif ak, de pli zan pli, jèn fanm yo.

Nan Desanm 2017, Egalite ak Dwa Komisyon Dwa (EHRC) te ekri Chèf FTSE 100 yo ak lòt gwo konpayi yo ki deklare ke li pral pran aksyon legal kote gen prèv pou echèk sistemik yo anpeche, oswa fè fas ak, arasman seksyèl *. Sa te rive an repons pou eskandal seksyèl Hollywood ak Westminster seksyèl, ak kanpay #MeToo. Li te mande yo bay prèv nan:

  • Ki sa ki garanti yo genyen an plas pou anpeche arasman seksyèl
  • ki etap yo pran pou asire ke tout anplwaye yo kapab rapòte ka asèlman san yo pa gen krentif pou vanjans
  • kijan yo planifye pou anpeche arasman nan lavni
Rele nan aksyon

Chak òganizasyon se vilnerab a risk pwoblèm asèlman seksyèl. Se pou nou ede ou reponn efektivman pa devlope yon apwòch mendèv antye pou diminye risk sa a. Nou sèvis tayè pou pwoteje imaj piblik la nan konpayi ou ak mendèv la nan zòn nan nan konpòtman seksyèl.

Sèvis yo enkli
  1. Atelye konplè pou sante pwofesyonèl ak HR pwofesyonèl sou enpak pònografi entènèt sou sante mantal ak fizik. Li te akredite pa Kolèj la Royal nan GPs.
  2. Yon kou mwatye jou pou pwofesyonèl HR sou enpak pònografi entènèt sou sante mantal ak fizik, arasman seksyèl, responsablite kriminèl ak domaj repitasyon. Patisipan yo pral aprann atravè ka etid ak rechèch sou sa ki fòmasyon ka mete an plas pou kontribiye pou responsablite legal yon konpayi a anpeche arasman seksyèl nan lavni an
  3. Atelye mwatye jounen oswa konplè pou gwoup manadjè 30-40 sou enpak pònografi entènèt sou sante, sou konpòtman nan espas travay la, sou responsablite kriminèl pèsonèl ak kouman yo bati rezistans kòm yon mezi prevantif kont pwoblèm asèlman seksyèl
  4. 1 èdtan entwodiksyon konferans nan nenpòt ki gwosè nan gwoup eksplike enpak pònografi entènèt sou sante, sou konpòtman nan espas travay la, responsablite pèsonèl kriminèl ak kouman yo bati rezistans kòm yon mezi prevantif.
Konsènan nou

Fondasyon an rekonpans - Renmen, Sèks ak entènèt la, se yon charite edikasyon entènasyonal ki delivre chita pale ak atelye sou enpak pònografi entènèt sou sante, reyalizasyon, relasyon ak kriminalite. Nou akredite pa Kolèj la Royal nan Jeneral Practitioners bay kontinye fòmasyon fòmasyon pwofesyonèl nan jaden sa a pwofesyonèl swen sante ak lòt moun ki responsab pou sante anplwaye yo.

CEO nou an, Mary Sharpe, Defansè, pratike travay ak lwa kriminèl e li gen anpil eksperyans nan pèsonèl fòmasyon nan nivo nasyonal ak entènasyonal. Pou ane 9 li anseye anplwaye ak elèv nan University of Cambridge nan devlopman pèsonèl lidèchip. Nou menm tou nou travay avèk yon seri de asosye ki gen ladan HR pwofesyonèl ak sikològ.

Enpak

Lè moun vin okouran de potansyèl pou maladi kache ki gen rapò ak pònografi itilize yo, yo plis vle pran responsablite pèsonèl pou chanjman. Konsantrasyon fòmasyon sou kòz rasin yo se yon estrateji efektif pou anpeche oswa diminye arasman seksyèl nan lavni an.

Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte mary@rewardfoundation.org   Mobile: + 44 (0) 7717 437

* Asèlman seksyèl rive lè yon moun angaje nan konpòtman vle ki se yon nati seksyèl epi ki gen objektif oswa efè vyole diyite yon moun oswa kreye yon entimidasyon, ostil, degradan, imilyan oswa ofansif anviwònman pou yo.

'Nan yon nati seksyèl' ka kouvri vèbal, konduit ki pa vèbal oswa fizik ki gen ladan avans seksyèl endezirab, manyen apwopriye, fòm atak seksyèl, blag seksyèl, montre foto pònografik oswa desen, oswa voye imèl ak materyèl nan yon nati seksyèl.