Pwoteje: Konferans Verifikasyon Laj 2020 Materyèl

Kontni Sa a se modpas pwoteje. Pou w gade li tanpri antre modpas ou anba a: