KIJAN Konsèy

12 Konsèy pou paran yo pale ak timoun yo sou pònografi

adminaccount888 Dènye Nouvèl

Men 12 konsèy pou paran yo pale ak timoun yo sou pònografi ak lyen ki mennen nan resous, atik ak plis èd.

Pa blame ak wont

Yon premye ensten pou kèk paran se yo dwe anbete ak pitit yo men pa blame oswa wont yo pou gade pònografi. Li se toupatou sou entènèt, eklate nan medya sosyal ak nan videyo mizik. Li ka difisil pou evite. Lòt timoun pase li pou yon ri oswa pou bravado, oswa pitit ou a ka bite sou li. Natirèlman, yo ka aktivman chèche li tou. Jis entèdi pitit ou a gade li sèlman fè li pi tante, paske jan ansyen pwovèb la di, 'Fwi entèdi gou Sweetest'. Li pi bon pou anseye yo kijan pou fè fas ak li.

Kenbe liy kominikasyon yo louvri

Sa a enpòtan pou ou se premye pò yo pou diskite sou pwoblèm ki genyen nan pònografi. Timoun yo natirèlman kirye sou sèks depi yo piti. Pònografi sou entènèt sanble tankou yon fason fre pou aprann ki jan yo dwe bon nan fè sèks. Ouvè ak onèt konsènan pwòp santiman w konsènan pònografi. Konsidere pale sou ekspoze pwòp ou a nan pònografi kòm yon jèn moun, menm si li santi li alèz.

Fè anpil konvèsasyon pandan y ap grandi

Timoun yo pa bezwen yon sèl gwo pale sou sèks, yo bezwen anpil konvèsasyon sou tan jan yo ale nan ane sa yo jèn timoun. Chak dwe gen laj apwopriye, mande pou èd si ou bezwen li. Papa ak manman yo tou de bezwen jwe yon wòl nan edike tèt yo ak timoun yo sou enpak la nan teknoloji jodi an.

Ki jan fè fas ak manifestasyon yo

Anplis 12 konsèy sa yo pou paran yo pale ak timoun yo sou pònografi, nan pati 2 nou pral gade nan 12 repons ou ka bay kòmantè komen ak pushback. Timoun yo ka pwoteste okòmansman, men anpil timoun te di nou yo ta renmen paran yo enpoze kouvrefe sou itilizasyon yo epi ba yo limit klè. Ou pa fè pitit ou ankenn favè lè ou kite yo 'literalman' nan pwòp aparèy yo. Gade isit la pou fason pou fè fas ak pushback.

Fè otorite olye ke otoritè

Koute bezwen yo ak emosyon yo. Fè yon 'autorité' olye ke yon kòmand ak kontwòl, 'otoritè' paran. Sa vle di pale ak konesans. Ou pral oblije edike tèt ou. Ou pral jwenn plis achte nan fason sa a. Sèvi ak sit entènèt sa a pou ede w. Sa a liv se yon gwo premye etap.

Fè yo kolabore ak règ kay la

Kite pitit ou yo kolabore nan fè règ kay la avek ou. Yo gen plis chans pou yo rete ak règ yo si yo te ede fè yo. Konsa yo gen po nan jwèt la. Fè yon jwèt fanmi nan fè yon dezentoksikasyon okazyonèl. Pou timoun ki vrèman gen difikilte, gade sikyat timoun sa a sit entènèt pou detay sou sa pou w fè.

Pa santi w koupab pou w pran aksyon serye

Eseye pa santi w koupab pou w pran aksyon serye ak pitit ou yo. Isit la se gwo konsèy soti nan yon sikyat timoun pale espesyalman sou pwoblèm nan kilpabilite paran yo. Ou pa pini yo men bay limit rezonab pou anpeche pwoblèm sante mantal ak fizik pita. Sèvi ak 12 konsèy nou yo pou pale ak pitit ou sou pònografi kòm yon gid. Sante mantal yo ak byennèt yo se anpil nan men ou. Arme tèt ou ak konesans ak yon kè ouvè pou ede pitit ou navige peryòd defi devlopman sa a.

Filtè yo poukont yo pap pwoteje pitit ou a

dènye rechèch sijere sa filtè pou kont li pa pral pwoteje pitit ou yo kont aksè nan pònografi sou entènèt. Gid paran sa a mete aksan sou nesesite pou kenbe liy kominikasyon yo louvri kòm pi enpòtan. Fè pònografi pi difisil pou jwenn aksè sepandan se toujou yon bon kòmansman espesyalman ak timoun piti. Li vo mete filtè sou tout aparèy entènèt ak tcheke sou yon regilye baz ke yo ap travay. Tcheke ak Childline oswa founisè entènèt ou sou dènye konsèy la sou filtè.

Anpeche arasman nan lekòl la

Sa a se yon pwoblèm k ap ogmante lè timoun yo jwenn aksè nan pònografi nan pi piti ak pi piti laj. Pònografi se rezon prensipal ki mennen sexting coercitive ak agresyon seksyèl pami jèn yo jodi a dapre ansyen chèf polis. Simon Bailey. Konpòtman coercitive timoun yo wè nan pònografi souvan vyolan tou. Se vrè vyolans, pa fo. Anpil timoun panse ke sa a se yon konpòtman nòmal e ke yo ta dwe kopye li. Plis pase 90% se vyolans sou fanm. Pifò timoun pa reyalize ke videyo yo ap itilize aktè ki peye, ki fè sa yo di yo oswa ki pa jwenn peye. Men kèk konsèy sou kijan pou anpeche epi redwi mizojini ak asèlman nan mitan jèn moun nan lekòl la ak kolèj.

Reta bay pitit ou yon smartphone

Li bon pou pran yon poz epi reflechi sou ki lè pou pèmèt pitit ou a yon smartphone. Nou konseye pou retade li pou osi lontan ke posib. Telefòn mobil yo vle di ou ka rete an kontak. Pandan ke li ka sanble yon rekonpans pou travay di nan lekòl primè oswa primè pou prezante pitit ou a ak yon smartphone lè w ap antre nan lekòl segondè, obsève sa li ap fè nan reyalizasyon akademik yo nan mwa ki vin apre yo. Èske timoun yo reyèlman bezwen aksè sou entènèt 24 èdtan pa jou? Èske itilizasyon amizman ka limite a 60 minit pa jou, menm kòm yon eksperyans? Se sa ki pi bon pou ede timoun yo konsantre sou travay lekòl men rete an kontak ak evènman yo. Genyen anpil apps kontwole itilizasyon entènèt sitou pou rezon amizman. Timoun ki pa gen anpil ane ak anba pa ta dwe itilize ekran nan tout.

Fènn entènèt la nan mitan lannwit

Fèmen entènèt la nan mitan lannwit. Oswa, omwen omwen, retire tout telefòn, tablèt ak aparèy Gaming soti nan chanm pitit ou a. Mank dòmi restorative ap ogmante estrès, depresyon ak enkyetid nan anpil timoun jodi a. Yo bezwen yon nwit konplè, uit èdtan pou pi piti, pou ede yo entegre aprantisaj jounen an, ede yo grandi, fè sans de emosyon yo epi santi yo byen.

Endistri pònografi milya dola konsepsyon teknoloji pou fè pitit ou a branche

Fè pitit ou konnen sa pònografi ki fèt pa milti-milya dola dola teknoloji konpayi yo nan "zen" itilizatè yo san yo pa konsyans yo fòme abitid ki kenbe yo tounen pou plis. Se tout sou kenbe atansyon yo. Konpayi vann epi pataje enfòmasyon entim sou dezi ak abitid yon itilizatè bay twazyèm pati ak piblisite. Li fèt pou depandans tankou jwèt sou entènèt, jwèt aza ak medya sosyal pou kenbe itilizatè yo tounen pou plis le pli vit ke yo anwiye oswa enkyete. Èske ou vle ke direktè fim pònografi ki kesyonab anseye pitit ou yo sou sèks? Gade sa kout animasyon pou plis detay.

Ou ka jwenn 12 konsèy sa yo pou ede paran yo pale ak timoun yo sou pònografi. gid paran gratis nan pònografi sou entènèt ak anpil plis resous, konsèy ak enfòmasyon.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Pataje atik sa a